Omdat er vaak verwarring bestaat over werkzaamheden van een afdeling P&O, personeelszaken en werkzaamheden van HR is hieronder kort beschreven waar nu precies het verschil ligt. In de praktijk komt het natuurlijk voor dat P&O/ HR werkzaamheden elkaar overlappen

Personeelszaken / P&O

De afdeling personeelszaken is uitvoerend van aard. Zij nemen de taken op zich die te maken hebben met de uitvoering van het door de organisatie vastgestelde personeelsbeleid. De taken die vanuit deze afdeling worden uitgevoerd, zijn concreet en ondersteunen de leidinggevenden.

HR of HRM (Human Resource Management)

Daar ligt vaak ook het verschil met P&O werkzaamheden. De HR-filosofie kenmerkt zich door de HR taken terug te leggen in de lijn. HR bakent de verantwoordelijkheden en taken af, zodat ieder weet wat zijn/ haar rol is op dit gebied. De afdeling HR is daarin adviserend en ondersteunend. HR heeft dan ook veelal een strategische rol. HR zal, afhankelijk van de bedrijfsstrategie, adviseren over de te voeren personeelsstrategie.

Strategische beslissingen

Veranderingen in een organisatie zijn in de eerste plaats niet gericht op veranderingen in personeel. Strategische beslissingen hebben bijvoorbeeld als doel om de positie ten opzichte van de concurrent te verbeteren, een hogere omzet te behalen, kosten te minimaliseren, het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen, de organisatie te digitaliseren of een deel van het productieproces uit te besteden naar een ander land. Een dergelijke koersverandering van het bedrijf heeft wel zeker vaak gevolgen voor het personeel. Dit leidt dan ook tot HRM-vraagstukken waar de afdeling HR een antwoord op tracht te vinden.

©2022 STIP HR ADVIES | Algemene voorwaarden